ANNA MYHRMAN / FRUKTER OCH BLOMMOR

Auberginer

Olja, 68 x 96 cm, 1969