ANNA MYHRMAN / FRUKTER OCH BLOMMOR

Äpplen

Tempera och olja, 70 x 90 cm, 1990