ANNA MYHRMAN/PORTRÄTT

Mannen som älskade fåglar

Tempera, 77x84, 2004


Mannen som älskade fåglar