ANNA MYHRMAN/LANDSKAP

Strand med fåglar

Tempera, 122x95, 2011


Strand med fåglar