ANNA MYHRMAN/LANDSKAP

Skärgård

Tempera, 47x68, 2008