ANNA MYHRMAN/LANDSKAP

Ljus över fjärden

Tempera, 115x90, 2008